GRA 515 Kurum Kimliği Tasarımı 1 dersi kapsamında var olan bir kurumun ( YHT) görsel iletişiminde artı ve eksileri belirlenerek bu değerlendirme paralelinde yeni bir tasarım yapılması amaçlanmıştır. Görsel iletişimi güçsüz veya hatalı bulunan bir kurumun kimlik tasarımı incelenerek eksik ve hatalar belirlenmiş, bunun ardından yeni tasarım çalışmalarına başlanmıştır. Tasarlanan amblem / logotype tarafımızdan belirlenen uygulama alanları ile sunulmuştur.

Bunların ardından Final Projesi olarak, yapılan bu tasarımlar ile kurumun kendi varolan tasarımı karşılaştırılmış ve bir kurumsal kimlik karşılaştırma raporuyla proje sonuçlandırılmıştır.
Back to Top